Akty prawne

  • Statut

    Statut Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim

  • Regulamin

    Regulamin Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim

  • Regulamin Imprez

    Regulamin uczestnictwa i rezygnacji w imprezach turystycznych i kulturalnych członków stowarzyszenia UTW w Piotrkowie Tryb.